I Nature presenteras en spektakulär teknik för att visualisera hjärnan som gör hjärnan genomskinlig. Metoden, som blivit mycket uppmärksammad, kallas CLARITY och har utvecklats av forskare vid Stanford-universitetet i Kalifornien. Försöken har gjorts på mushjärnor. Tekniken bygger på att hjärnan bakas in i en gel som bland annat innehåller akrylamid. Därefter kan man »tvätta bort« fett från hjärnan medan övriga ämnen, såsom proteiner, stannar kvar på sin plats. På så sätt blir hjärnan i princip genomskinlig och kan studeras i tre dimensioner med hjälp av mikroskop. Exempelvis går det att följa projektionen av enskilda neuron över stora ytor i hjärnan. Dessutom går det att titta på både specifika proteiner och gener med tekniken. För att titta på proteiner kan CLARITY kombineras med immunhistokemisk färgning, och vill man titta på uttrycket av enskilda gener går det att använda in situ-hybridisering.

Det som metoden tillför är möjligheten att ingående studera dels hjärnans struktur, dels proteiner och gener i hela hjärnan. Normalt krävs mycket tunna snitt av vävnad för in situ-hybridisering och immunhistokemi. Försöken som publiceras i Nature har gjorts på möss, men metoden går att använda även på människa. Författarna betonar dessutom att CLARITY kan användas för att avbilda andra organ än bara hjärnan.