Omega-3-tillskott marknadsförs ofta med att preparaten har en mängd sjukdomsförebyggande effekter. Många av dessa effekter har emellertid inte kunnat beläggas av forskning. I New England Journal of Medicine presenteras en italiensk studie i vilken patienter med flera riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom eller känd ateroskleros, men inte hjärtinfarkt, ingått. Studien har bedrivits av 860 husläkare i Italien och omfattar totalt över 12 500 män och kvinnor.

Deltagarna lottades till två grupper: en behandlingsgrupp som fick 1 gram omega-3 varje dag och en placebobehandlad kontrollgrupp. De följdes under i genomsnitt fem år. Det visade sig sammantaget att omega-3-tillskotten inte gav något skydd mot kardiovaskulära händelser. Inte heller såg man någon skillnad vad gäller antalet individer som avled till följd av kardiovaskulära händelser i respektive grupp. Författarna sammanfattar resultaten med att tillskott med omega-3 inte påverkar vare sig kardiovaskulär mortalitet eller morbiditet för patienter med flera kardiovaskulära riskfaktorer som inte haft hjärtinfarkt.