Elektiv kirurgi som utförs en fredag eller en helgdag innebär ökad 30-dagarsmortalitet jämfört med om ingreppet utförs en vardag, enligt en retrospektiv brittisk studie som presenteras i BMJ.

Komplikationer efter kirurgi är en inte helt ovanlig dödsorsak. Tidigare studier har visat högre mortalitet hos patienter som läggs in helgtid som akutfall jämfört med patienter som läggs in på vardagar.

Den refererade studien har undersökt 30-dagarsmortaliteten hos patienter som genomgått elektiv kirurgi. Information om ingrepp och dödsorsak samlades in retrospektivt från drygt fyra miljoner elektiva kirurgiska ingrepp utförda i Storbritannien 2008–2011. Dagoperationer inkluderades inte. Under studieperioden utfördes 4,5 procent av ingreppen en lördag eller en söndag. Jämfört med ingrepp utförda på en måndag ökade mortaliteten med 44 procent om ingreppet utfördes på en fredag och med 82 procent om ingreppet utfördes på en lördag eller söndag. Skillnaderna varierade dock mellan olika slags ingrepp.

Det finns således en ”veckodagseffekt” på mortalitet även efter elektiv kirurgi, trots att de patienter som opererades en fredag eller en helgdag hade lägre riskprofil än de som opererades en måndag. Enligt författarna skulle en förklaring kunna vara minskad bemanning helgtid eller bemanning med mindre eller annat slags erfarenhet.

Även om elektiv kirurgi på helgdagar är ovanligt finns det förbättringar att göra i det postoperativa omhändertagandet av patienterna, framför allt helgtid. Högriskpatienter i synnerhet bör kanske planeras för elektiv kirurgi i början av veckan för att en så liten del som möjligt av deras postoperativa period ska inträffa helgtid.