Autoreferat. Biopsi av portvaktskörteln (sentinel node) är i dag rutin hos patienter med bröstcancer som inte visar kliniska tecken på spridning till regionala körtlar. Kompletterande axillutrymning görs i de fall där metastaser på 0,2 mm eller större påvisas i portvaktskörteln. Metoden innebär avsevärt mindre postoperativ armmorbiditet med bibehållen onkologisk säkerhet.

Noggrann undersökning av portvaktskörteln har lett till att patienter med mycket begränsad metastasering till axillen upptäcks i större utsträckning än förr, och den kliniska relevansen av detta diskuteras livligt. I en studie undersöktes om seriesnittning av portvaktskörteln (undersökning av hela lymfkörteln) bidrar till ökad upptäckt av metastaser hos patienter med falskt negativa fynd vid portvaktskörtelbiopsi (patienter som fick axillrecidiv postoperativt eller hade metastaser i en icke-portvaktskörtel vid primäroperation) jämfört med patienter med “sant” negativa portvaktskörtlar.

Från två olika svenska multicenterstudier kunde 50 falskt negativa portvaktskörtlar seriesnittas och jämföras med 107 »sant« negativa portvaktskörtlar. Vi hittade tidigare oupptäckta metastaser i 9 av 50 (18 procent) respektive 12 av 107 (11,2 procent) fall (P = 0,245). De tumörhärdar som hittades bestod av isolerade tumörceller i 14 av 21 fall, och patienterna bedömdes därmed även fortsättningsvis som körtelnegativa.

Seriesnittning ökar möjligheten att upptäcka metastaser i både falskt och »sant« negativa portvaktskörtlar – ju mer man letar, desto mer finner man. Däremot talar mycket för att den kliniska relevansen av små tumörhärdar upptäckta genom seriesnittning är minimal. Därför kan seriesnittning, som är en arbetsintensiv metod som kräver mycket tid och resurser, inte rekommenderas för kliniskt bruk.