Forskning har indikerat att cannabinoider skulle kunna ha en neuroprotektiv verkan. De har föreslagits kunna bromsa sjukdomsutvecklingen vid multipel skleros, MS. I Lancet Neurology presenteras en studie där man tittat på effekten av en cannabinoid mot progressiv MS. MS förlöper ofta i skov. Primär progressiv MS är en mer ovanlig form av sjukdomen som innebär en gradvis försämring av symtomen snarare än distinkta skov. Sekundär progressiv MS innebär att patienten tidigare haft skov men gått in i en sjukdomsfas där symtomen förvärras mellan skoven så att skoven blir mindre avgränsade och besvären mer kontinuerliga.

I den nu aktuella undersökningen har man inkluderat patienter med både primär och sekundär progressiv MS. Studien har bedrivits vid 27 centrum i Storbritannien. 498 patienter mellan 18 och 65 år lottades till att antingen få cannabinoiden dronabinol (delta-9-tetrahydrocannabinol) eller placebo. Att göra studier vid progressiv MS är svårt, bl a då flera effektmått som normalt används vid MS,  däribland förekomst av skov, inte är lika relevanta för denna form av sjukdomen. I den nu aktuella undersökningen har effekten följts med hjälp av EDSS-skalan (expanded disability status scale). Resultaten efter sex månaders behandling är nedslående och kan sammanfattas med att man inte kunnat visa att dronabinol påverkar sjukdomsutvecklingen vid progressiv MS. Inga större skillnader noterades mellan behandlings- och placebogruppen vad gäller biverkningar.