Studier har indikerat att sojaprotein skulle kunna ha en skyddande effekt mot prostatacancer. Men gäller det även patienter som redan drabbats av sjukdomen, där man vill undvika återfall? I Lancet har denna frågeställning undersökts med nedslående resultat. Studien har bedrivits vid sju amerikanska centra, och forskarna har tittat på 177 män som fått prostatan bortopererad. Dessa delades in i två lika stora grupper. Behandlingsgruppen fick, senast fyra månader efter ingreppet, dagliga tillskott av sojaprotein (20 g per dag) medan en kontrollgrupp inte gavs detta. Deltagarna följdes i två år med löpande provtagningar var tredje månad. Primärt effektmått har varit biokemiskt verifierat återfall av prostatacancer, definierat som en PSA-nivå över 0,07 ng/ml.

Resultaten kan sammanfattas med att 22 patienter (27,2 procent) i sojaproteingruppen drabbades av återfall jämfört med 23 (29,5 procent) i kontrollgruppen. Författarna konstaterar således att tillskott av sojaprotein inte skyddade mot återfall av prostatacancer hos patienter som opererat bort sin prostata. Resultaten utesluter naturligtvis inte att sojaprotein skulle kunna ha en skyddande effekt mot prostatacancer om det intas tidigare i livet, dvs innan en individ drabbats av sjukdomen.