Plastikkirurgi i ansiktet av kosmetiska orsaker leder till att människor upplevs yngre men inte mer attraktiva. Så kan man sammanfatta en studie som presenteras i JAMA Facial Plastic Surgery. Undersökningen har gjorts av forskare från USA och Kanada. Man har utgått från 49 patienter, 37 kvinnor och 12 män, som alla opererat ansiktet av kosmetiska skäl för att se yngre ut. Ingreppen varierade och omfattande bland annat kirurgi på övre och undre ögonlocken (blefaroplastik) och så kallade ansiktslyft. Individerna var mellan 42 och 73 år då de genomgick ingreppet. Genomsnittsåldern var 57 år. Ansiktet har fotograferats framifrån och från sidan utan smink både före och efter ingreppet, vilket således innebär att det fanns fyra bilder per individ. En grupp med 50 granskare har fått se ett antal av bilderna i slumpvis vald ordning (dvs de fick inte se före- och efter-bilder av samma individ i följd) och utifrån fotot fått bedöma individens ålder och gradera hur attraktiv hon eller han var på en skala från 1 till 10.

Det visade sig att individerna i genomsnitt uppfattades som 2,1 år yngre än deras faktiska ålder före operationen och 5,2 år yngre än den faktiska åldern efter operationen. Detta innebär således att de i genomsnitt uppfattades som drygt 3 år yngre efter ingreppet än före. Det fanns en korrelation mellan ingreppets omfattning och uppfattad ålder: ju mer omfattande ingrepp, desto yngre uppfattades individen. Däremot uppfattades individerna inte som mer attraktiva efter ingreppet än före. Författarna konstaterar att ingreppen var effektiva vad gällde att få individen att se yngre ut. Däremot uppfattades de inte som mer attraktiva.