Det finns en teori om att otillräckligt återflöde av cerebrospinalvätska skulle kunna orsaka multipel skleros (MS). Teorin, som går under namnet “chronic cerebrospinal venous insufficiency” (CCVI), lades fram första gången i slutet av 1940-talet och har under senare år fått en hel del uppmärksamhet. En central del av den är att insufficient återflöde orsakas av förträngda halsvener. Nu presenteras en studie i Lancet som sannolikt sätter punkt för spekulationerna. Undersökningen har genomförts vid tre centra i Kanada och författarna har tittat på 65 patienter med MS, 44 friska syskon till dessa och 32 friska kontroller som inte är släkt med patienterna. Man har undersökt om halsvenerna var förträngda med ultraljud och flebografi.

Det visade sig inte finnas några skillnader mellan grupperna. Förträngda halsvener var med andra ord inte vanligare hos MS-patienter än hos friska. Kriterierna för CCVI, mätt med ultraljud, var uppfyllda för 44 procent av MS-patienterna, 31 procent av deras syskon och 45 procent av kontrollerna. Men när man tittade på kriterierna för CCVI mätt med flebografi var det bara en patient i vardera tre grupper som uppfyllde dessa kriterier, vilket innebär 2 procent av patienterna i MS- och syskongruppen samt 3 procent i kontrollgruppen. På ledarplats i Lancet konstateras att studien innebär att CCVI-teorin nu har avfärdats. Det står, enligt ledarkommentaren, ”absolut klart” att det inte bör läggas mer pengar på att bedriva forskning kring CCVI.