I Lancet presenteras en studie i vilken en ny läkemedelsklass prövats mot höga blodfetter. I undersökningen visas att ett preparat som går under namnet ALN-PCS både är säkert och tycks sänka LDL. Det som fått en så pass tung tidskrift som Lancet att publicera data från en fas 1-studie, och Nature att skriva om studien i sektionen ”Nature news”, är läkemedelsklassen. ALN-PCS är nämligen baserat på RNA-interferens (RNAi).

RNAi bygger på att aktiviteten hos gener regleras med hjälp av RNA genom en biologisk mekanism som sker naturligt i cellen och som beskrevs för första gången på 1990-talet. Att RNA faktiskt kan påverka DNA var en stor överraskning när det upptäcktes. Amerikanerna Andrew Fire och Craig Mellow tilldelades 2006 års Nobelpris i fysiologi eller medicin eller för sin forskning inom fältet. RNAi kan användas för både upp- och nedreglering av enskilda gener vilket, i alla fall teoretiskt, öppnar för möjligheter att påverka många olika sjukdomstillstånd (en sammanställning gjordes i Läkartidningen nr 11/2007, sidorna 840-2). Preparatet ALN-PCS i den nu aktuella studien är riktat mot proteinet PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9). Detta protein binder till LDL-receptorn, vilket leder till att receptorn förstörs. Om inte PCSK9 fungerar ordentligt eller finns i för liten mängd kan den inte förstöra receptorn som då kan ta upp LDL normalt. Det innebär således att LDL-nivåerna i blodet sjunker då receptorn fungerar. ALN-PCS riktas mot PCSK9 för att sänka uttrycket av denna, ”rädda receptorn” och i förlängningen sänka LDL.

Undersökningen har gjorts på 32 individer med ett LDL över 3,0 mmol/l. 24 av individerna gavs ALN-PCS som engångsdos, vilket resulterade i att PCSK9-uttrycket sjönk kraftigt. LDL sjönk med ca 40 procent hos behandlade jämfört med obehandlade kontroller. Viktigt att notera är att ALN-PCS ges som injektion och inte i tablettform. Författarna konstaterar att preparatet är säkert och planerar nya studier för att verifiera den lipidsänkande effekten. Studien har finansierats av företaget Alnylam från Cambridge. Fler företag än Alnylam är dock intresserade av PCSK9:s roll vid hyperlipidemi; exempelvis pågår försök i sen klinisk fas där man angriper proteinet med hjälp av antikroppar.