Kan man behandla betingad rädsla när patienten sover? Den frågan ställs i en studie i Nature Neuroscience som också presenteras under sektionen Nature News. I studien har man låtit friska försökspersoner koppla samman en doft (till exempel citron) och en bild med en elstöt. När deltagarna såg bilden och utsattes för doften kom stöten kort därefter. Detta resulterade efter ett par gånger i obehag och svettningar så fort de kände doften och såg bilden.

Nästa steg var att undersöka deltagarna när de sov. När de befann sig i djupsömn, som är viktig för konsolidering av nya minnen, utsattes de för lukten men inte den påföljande stöten. Initialt reagerade de starkt med bland annat svettningar – precis som när de var vakna. Men efter ett par gånger minskade reaktionen och de svettades inte lika mycket i sömnen när de utsattes för doften. Det intressanta var att man sedan såg en minskad reaktion även i vaket tillstånd dagen efter, då deltagarna inte längre reagerade så kraftigt på vare sig doften eller bilderna som de tidigare kopplat till stöten. Resultaten bekräftades med funktionell magnetkameraundersökning (fMRI) där man undersökte aktiviteten i amgydala, som har en viktig roll vid rädsla. Aktiviteten visade sig vara minskad då de utsattes för doften dagen efter den nattliga exponeringen.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) behandlas inte sällan med att patienten sakta får utsätta sig för det obehagliga i små steg för att därigenom minska ångest och oro kopplat till detta. Metoden kallas exponering, och den är av lätt insedda skäl ofta obehaglig för patienten som tvingas återuppleva traumat. Den aktuella studien öppnar möjligheter för att delar av denna exponering skulle kunna ske i sömnen. I ett nästa steg vill forskarna undersöka om man i sömnen kan påverka reaktionen på minnen som deltagarna redan har och inte, som i studien, inducerats genom att man lärt deltagarna att en viss doft och en viss bild är förknippad med något obehagligt.