Om gravida kvinnor äter mycket nötter minskar risken att barnet ska bli nötallergiker. Det visar en studie som presenteras i tidskriften JAMA Pediatrics. Undersökningen bygger på data från 8 205 amerikaner, samtliga födda mellan 1990 och 1994. Deltagarnas mammor har rapporterat sin kost under graviditeten. När deltagarna var tonåringar fick mödrarna svara på frågor om födoämnesallergi hos barnen/ungdomarna; uppgifterna har därefter verifierats utifrån barnens journaler. Mödrarna ingick alla i den omfattande studien Nurses’ health study II (NHSII) som från 1989 samlat in data från 116 430 amerikanska kvinnor mellan 24 och 44 år.

Bland de 8 205 barnen hade 308 utvecklat en födoämnesallergi i tonåren. Bland dessa fanns 140 fall av nötallergi. Det visade sig att om nötkonsumtion under graviditeten var kopplad till minskad risk för barnet att drabbas av nötallergi. Barn vars mamma ätit nötter en gång per vecka eller mer sällan under graviditeten löpte nämligen tre gånger högre risk för nötallergi jämfört med barn till kvinnor som åt nötter minst fem gånger per vecka. Faktorer som mammans ålder, socioekonomiska status och eventuell rökning under graviditeten var inte kopplade till mammans nötkonsumtion under graviditeten och påverkar således inte resultaten.

Resultaten innebär att tidig exponering, i det här fallet redan i fosterstadiet, för ett allergen tycks kunna öka toleransen för ämnet. Rekommendationerna kring nötkonsumtion till blivande mödrar har varierat. Amerikanska barnläkarföreningen, American Academy of Pediatrics, rekommenderade vid millenieskiftet att gravida bör avstå från nötter men svängde och blåste faran över ett par år senare. I en kommentar till den aktuella artikeln, som publiceras i JAMA Pediatrics, fastslås att gravida inte bör undvika nötter. Man understryker att blivande mödrar som är nötallergiker naturligtvis inte ska äta nötter under graviditeten för att minska risken att barnen ska bli allergiska. 1–2 procent av alla människor beräknas vara nötallergiker, och i USA har prevalensen ökat kraftigt under de senaste 15 åren.