1971 var 1,8 procent av alla födslar i USA multipla, det vill säga tvillingar eller trillingar (i mycket sällsynta fall ännu fler barn). År 2011 var andelen 3,5 procent – nästan dubbelt så hög! Det visar en studie som presenteras i New England Journal of Medicine. Att in vitro-fertilisering (IVF) bidrar till utvecklingen är lätt att inse. Det man försökt beräkna är hur stor roll det spelat. I undersökningen har man därför tittat på data från 1960-talet då IVF inte fanns att tillgå. Utifrån detta har man beräknat en »baslinjenivå« vad gäller tvilling- och trillingfödslar. Från 1997 har forskarna haft tillgång till data om hur många IVF-behandlingar som gjorts. Utifrån detta har man beräknat att en dryg tredjedel (36 procent) av alla tvillingfödslar och över tre fjärdedelar (77 procent) av alla trillingfödslar som sker i dag i USA är resultatet av IVF.  Bidragande i övrigt till ökningen tros bland annat vara annan fertilitetsbehandling vid sidan av just IVF.

Andelen tvillingfödslar dubblades nästan mellan 1971 och 2011. För trillingfödslar var utvecklingen än mer dramatisk; andelen ökade nämligen med hela 6,7 gånger under perioden 1971–2011 (från 0,3 per 1 000 födda år 1971 till 2 per 1 000 födda år 2011). »Trilling-nivån« tycks dock ha nått en topp i slutet av 1990-talet och därefter sjunkit under de senaste 15 åren. Detta tros bero på att det blivit alltmer ovanligt att man implanterar tre eller fler embryon, något som ofta skedde på 1990-talet. Författarna konstaterar att det finns flera faktorer som tyder på att andelen multipla födslar stabiliserats i USA och inte kommer att öka ytterligare.