I Nature Neuroscience presenteras en amerikansk studie med ett kanske välkommet resultat: koffein tycks förbättra konsolideringen av minnen. Att koffein påverkar kognitiva funktioner är känt, men i vilken utsträckning det kan påverka minnet är inte klarlagt. Tidigare forskning har i stället indikerat att koffein inte har någon tydlig effekt.

Studiens upplägg var lite annorlunda jämfört med tidigare försök. En grupp friska deltagare mellan 18 och 30 år, som normalt inte konsumerade produkter med koffein regelbundet, vilket verifierats med ett blodprov, fick 200 mg koffein (motsvarar en stor kopp kaffe) alternativt placebo. Fem minuter före koffein- placebointaget fick deltagarna se en serie bilder. Efter 24 timmar visades ytterligare en grupp bilder. Vissa var identiska med de bilder som visades dagen innan, andra hade mindre ändringar.

Det visade sig att »koffeinbehandlade« var bättre på att minnas om bilderna de såg var identiska med de bilder de sett dygnet innan eller om det fanns skillnader. Författarna prövade även koffeindoserna 100 mg och 300 mg. Det visade sig att 200 mg gav bättre effekt än 100 mg medan 300 mg inte gav några ytterligare fördelar jämfört med 200 mg.

Det faktum att det rör sig om en särskild typ av övning där hjärnan måste diskriminera information som inte fanns tidigare – »pattern separation« – har, enligt författarna, sannolikt varit avgörande för att man kunnat visa en effekt av koffein på konsolidering. Hade det varit ett vanligt igenkänningstest hade man förmodligen inte sett skillnader, tror de.