Studien bygger på en teori kring minnet som kallas rekonsolidering. Teorin innebär att ett minne som aktiveras är känsligt och kan påverkas. Illustration: Fotolia

Att aktivt kunna försvaga eller dämpa minnen är en svindlande tanke som skulle kunna vara av stort värde för till exempel patienter med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. I Nature Neuroscience presenteras en undersökning inom fältet som bygger på en teori kring minnet som kallas rekonsolidering. Teorin innebär att ett minne som aktiveras är känsligt och kan påverkas. Det vill säga: när du tänker på något traumatiskt aktiveras minnet för att sedan konsolideras igen (rekonsolideras). Efter aktiveringen är minnet känsligt för påverkan. Det man undersökt i studien är om det går att »släcka ut«, eller i alla fall dämpa, minnet under fasen efter att man återupprepat det.

I studien har man utgått från 42 patienter med svår depression som behandlats med elbehandling, ECT. Forskarna har visat dessa individer en serie bilder som berättar två hemska historier. Den ena historien avsåg ett överfall, den andra en bilolycka. Därefter upprepade man efter en tid en av historierna, inte båda. Efter upprepningen, då minnet var aktiverat och enligt teorin om rekonsolidering känsligt för påverkan, behandlades patienten med ECT. När man ett dygn senare bad patienterna minnas de hemska historierna visade det sig att de hade svårt att minnas den historia de fått återberättad innan de fick ECT. Däremot mindes de den andra hemska historien, som inte upprepats före ECT. Detta kan således innebära att upprepningen av minnet före ECT gjorde minnet känsligt för påverkan och att minnet sedan minskade i styrka efter ECT.

Vad som är fascinerande är att när man testade minnet en timme efter ECT var minnena av båda historierna intakta, även minnet av historien som upprepats före ECT. Detta indikerar, enligt Nature News som skriver om studien, att det faktiskt var rekonsolideringen av minnet som påverkades av ECT och att det inte rör sig om en ren minnesförlust. I så fall borde det upprepade minnet ha varit nedsatt även en timme efter ECT.

Rekonsolidering är än så länge bara en teori men ett flertal intressanta djurstudier har nyligen presenterats. Flera av dessa är relaterade till missbruk, där utsläckning av vissa minnen skulle kunna vara en metod för att förebygga återfall.