Att tecken på autism kan påvisas hos små barn är känt sedan tidigare. Nu presenteras en amerikansk studie i Nature där man visar att tecken kan påvisas så tidigt som vid två månaders ålder. I studien, som också kommenteras i sektionen Nature News, har man följt 110 barn från födseln. Ungefär hälften av dessa, 59 barn, hade en ökad risk att drabbas av autism då de hade ett syskon som diagnostiserats med detta tillstånd, medan övriga 51 barn inte löpte en ökad risk. Under två års tid följdes barnen med löpande undersökningar vid vilka de fick se en videofilm med en förälder. Forskarna undersökte med hjälp av en särskild teknik var barnen fäste blicken när de såg videon, det vill säga om de tittade på tv:n och i så fall om de tittade på förälderns ansikte, mun och ögon.

Det visade sig att tolv barn från »högriskgruppen« och ett barn från »normalriskgruppen”« utvecklade autism. När man tittade på hur dessa barn fokuserat blicken under de första två levnadsåren såg man att de från två månaders ålder inte fäste blicken på förälderns ögon i samma utsträckning som barn som inte senare diagnostiserades med autism. Allt eftersom tiden gick upp till 6 månader, desto mindre fäste barnen med autism blicken på förälderns ögon. Detta mönster såg man inte hos barnen som inte utvecklade autism.

Författarna betonar att man inte kan använda metoden för att diagnostisera autism hos små barn; för detta krävs betydligt större studier. Detta är dock tecken som man kan ge akt på. Tidig upptäckt möjliggör tidiga insatser och stöd för att hjälpa barnen med sådant de har särskilt svårt med.

Värt att notera är att prevalensen av autism är i storleksordningen en på hundra. I Nature News lyfts fram ett estimat från amerikanska CDC (Centers for Disease Control and Prevention) enligt vilka ett barn på 88 har autism.