Traumatisk hjärnskada innebär att risken för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) ökar. Det visar en studie på amerikanska soldater som varit på uppdrag i Irak eller Afghanistan. Studien presenteras i tidskriften JAMA Psychiatry och är omfattande.

1 648 amerikanska soldater från marinen och flottan som satts in i militära uppdrag i Irak eller Afghanistan under perioden 2008 till 2012 har ingått. Deltagarna har, innan den militära tjänstgöringen på plats påbörjades, fått svara på frågor om de har varit drabbade av traumatisk hjärnskada eller haft PTSD-liknande symtom. Deltagarna har sedan spenderat ungefär ett halvår på plats i Irak eller Afghanistan. Tre till sex månader efter att tjänstgöringen avslutats och deltagarna återvänt till USA har de fått svara på nya frågor. Förekomst av PTSD har skattats enligt skalan Clinician-administered PTSD scale (CAPS) 3. Över hälften, 57 procent, angav innan de åkte att de någon gång i livet drabbats av en traumatisk hjärnskada. Uppgifterna deltagarna lämnade när de kommit hem visar att 20 procent av samtliga drabbades av en traumatisk hjärnskada på plats under tjänstgöringen. I de allra flesta fall (87 procent) betecknades hjärnskadan som mild.

Forskarna har sedan tittat särskilt på de deltagare som uppfyllde kriterier för PTSD efter att de kom hem och undersökt vad som utmärkte dessa. Det visade sig att PTSD-liknande symtom före tjänstgöringen var vanligare bland de som uppfyllde kriterier för PTSD efter tjänstgöringen. Likaså var PTSD vanligare bland dem som utsatts för intensiva strider under sin tjänstgöring. Att båda dessa faktorer innebär risk för PTSD är ingen överraskning.

Men vad som inte var lika väntat var att om deltagaren drabbats av en hjärnskada under tjänstgöringen så var detta kopplat till ökad risk för PTSD efter avslutad tjänstgöring. Bland de deltagare som drabbats av mild traumatisk hjärnskada var nämligen PTSD-risken ökad med 23 procent. För deltagare där skadan var moderat till svår (eng: »moderate« resp. »severe«) var risken ökad med hela 71 procent. En särskild riskgrupp är patienter som haft mildare PTSD-symtom innan de åkte. För dessa fördubblades risken för PTSD om de drabbats av en hjärnskada på plats, jämfört med de som haft mildare PTSD-symtom innan de åkte och inte drabbades av hjärnskada under sin tjänstgöring.

Studien kan således sammanfattas med att patienter som drabbats av traumatisk hjärnskada är en högriskgrupp som bör följas extra noga avseende PTSD.