I Ryssland dör en av fyra män före 55 års ålder. Kraftigt bidragande till det är den höga konsumtionen av alkohol, särskilt vodka. Det visar en uppmärksammad studie som presenteras i Lancet. I studien har 151 000 ryska män från tre städer (Barnaul, Bijsk och Tomsk) följts under tio års tid. Forskarna har haft tillgång till uppgifter om egenrapporterad alkoholkonsumtion och rökning samt om individen avlidit. I de 8 000 fall där deltagaren avled har man undersökt dödsorsak. Alkoholrelaterade dödsfall inkluderar inte bara sjukdomar som pankreatit, levercancer och cirros; även dödsfall till följd av alkoholrelaterat våld och bilolyckor har ingått i siffrorna.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Bland män mellan 35 och 54 år var risken att avlida inom 20 år 16 procent för dem som drack mindre än en flaska vodka i veckan. För dem som drack en till tre flaskor var risken 20 procent och för dem som drack mer än tre flaskor varje vecka var risken 35 procent. Ett liknande mönster såg forskarna när de tittade på individer mellan 55 och 74 års ålder. Intressant är att drickandet tycks fluktuera. Bland de män som initialt rapporterade att de drack mer än tre flaskor sprit per vecka uppgav mer än hälften ett par år senare att de skurit ned på konsumtionen och drack mindre än en flaska i veckan.

Den genomsnittliga livslängden för ryska män är i dag 64 år. Siffran har varierat mycket kraftigt under de senaste decennierna, vilket – enligt författarna – främst beror på alkohol. Alkoholrestriktioner i Ryssland har nämligen fått kraftigt genomslag i den genomsnittliga livslängden, särskilt för män. Mikhail Gorbatjov gjorde på 1980-talet ansträngningar för att begränsa alkoholkonsumtionen men under Jeltsin i efterdyningarna efter Sovjetunionens sammanbrott ökade både konsumtion och antalet alkoholrelaterade dödsfall dramatiskt. En viss förbättring tycks ha skett efter 2006, då alkoholskatten höjdes i landet. Författarna kommenterar artikeln med att det finns en »tung« alkoholtradition även i länder som Finland och Polen men att den prematura alkoholrelaterade dödligheten är betydligt högre i Ryssland.