Risken för trombos, däribland stroke, hjärtinfarkt och venös tromboembolism, är kraftigt ökad under den sexveckorsperiod som följer efter en förlossning. Även upp till tolv veckor efter förlossning finns en ökad risk men den klart tydligaste ökningen noteras under de första sex veckorna. Så kan man sammanfatta en studie som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine. Studien har gjorts i USA och omfattar data från kvinnor i Kalifornien. Den studerade tidsperioden är 2005–2010. Forskarna har undersökt register och inhämtat uppgifter från totalt 1 687 930 förlossningar.

När man tittade på en tolvmånadersperiod efter förlossningen noterades 1 015 trombotiska händelser, däribland 248 fall av stroke, 47 fall av hjärtinfarkt och 720 fall av venös tromboembolism. Under de första sex veckorna var risken klart högst. Jämför man sexveckorsperioden efter förlossningen med en sexveckorsperiod ett år senare noterades 411 respektive 38 händelser. Det innebär 24,4 händelser per 100 000 graviditeter under sexveckorsperioden efter förlossning jämfört med 2,3 händelser per 100 000 förlossningar ett år senare. Tittar man på perioden 7 till 12 veckor noterades 95 fall under perioden efter förlossningen, vilket ska jämföras med 44 fall ett år senare. Således en fördubblad risk, men inte tiofaldigt ökad som under de första sex veckorna. Att trombosrisken är ökad under de första sex veckorna efter förlossning är känt sedan tidigare men de flesta tidigare material har inte tittat på en längre period, det vill säga upp till 12 veckor. Viktigt att notera är att det rör sig om en registerstudie och således inte om ett prospektivt material.