I JAMA Psychiatry presenteras en studie av behandling av cannabisabstinens. Preparatet i fråga, nabiximols, har kannabinoiderna THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) och CBD (cannabidiol) som verksamma substanser och är i dag godkänt för behandling av spasticitet vid multipel skleros. Undersökningen har gjorts i Australien och 51 vuxna patienter med omfattande cannabismissbruk har ingått. I genomsnitt hade de missbrukat cannabis i 20 år och missbruket definierades som svårt (eng »severe«). De hade dock inte något annat samtidigt missbruk. Samtliga har sökt sig till studien då de velat sluta med drogen men upplevt abstinens.

Deltagarna lottades till två grupper. Behandlingsgruppen på 27 personer gavs under sex dagar varje dag 86,4 mg THC och 80 mg CBD i sprejform. En kontrollgrupp på 24 personer gavs placebo. Samtliga fick stöd och hjälp (psykosociala insatser) vid sidan av medicinering/placebo. Effekten följdes genom skattningsskalan CWS (Cannabis withdrawal scale). Deltagarna behandlades inneliggande på avdelning.

Det visade sig att behandlade uppvisade mindre symtom enligt skalan: poängen föll med 66 procent efter avslutad behandling jämfört med innan. För kontrollgruppen såg man i stället en ökning med 52 procent. En ökning är för övrigt vad man kunnat vänta sig då abstinensen satt in. Särskilt noterades skillnader för behandlade vad gäller irritabilitet, depression och drogsug. Däremot var effekten inte lika stark vad gäller sömn, ångest och aptitstörning. Abstinensen var inte bara mildare, utan även kortare. Behandlade rapporterade att abstinensen var som värst efter 2–3 dygn, medan kontrollerna tyckte det var värst efter tre dygn. Rebound-effekten, det vill säga symtom i samband med utsättning, var enligt författarna »minimal« för behandlade.

Men den goda effekten tycks inte hålla i sig efter den akuta abstinensfasen. Vid mätningen efter fyra veckor, då behandlingen alltså var avslutad, hade både behandlingsgruppen och kontrollgruppen skurit ner markant på sin cannabiskonsumtion, men några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna noterades inte.