Studien har gjorts på mänsklig hjärnvävnad från aborterade foster. Foto: Fotolia

I Nature presenteras en omfattande genetisk kartläggning av hjärnans utveckling som har stora möjligheter att bli en grundbult inom fältet under kommande år.

Frågeställningen är onekligen ambitiös. Författarna har undersökt genuttrycken under hjärnans utveckling och analyserat vilka gener som uttrycks i hjärnans olika delar under graviditetens olika stadier. Det är således en dynamisk kartläggning av vilka gener som är viktiga, var och när i hjärnan. Studien har gjorts på mänsklig hjärnvävnad från aborterade foster.

Autism och schizofreni är två områden där rönen kan visa sig relevanta, då dessa är sjukdomar med en tydlig genetisk komponent som också är kopplade till påverkan på hjärnans utveckling i forsterstadiet. Till resultaten i den aktuella studien hör att författarna kunnat länka autism till förändrat genuttryck i nybildade excitatoriska neuron i prefrontala kortex. Undersökningen har också tittat på vad som gör människor unika genom att utifrån en genetisk grund analysera på vilket sätt och varför människans neokortex skiljer sig så pass mycket från andra djurs.

Studien har utförts vid Allen Institute for Brain Science, ett icke vinstdrivande forskningscentrum grundat 2003 av Microsoftgrundaren Paul Allen, som till dags datum donerat drygt tre miljarder kronor till centrumet. Alla data som genererats i studien är offentligt tillgängliga. Forskare från Allens institut presenterade dessutom ytterligare en studie i samma nummer av Nature kring kopplingar mellan olika delar i mushjärnan.