I JAMA presenteras en omfattande studie i vilken författarna visar att högt BMI hos gravida kvinnor är kopplat till ökad risk att barnet ska avlida före, i samband med eller strax efter förlossningen. Studien är en metaanalys som omfattar 38 olika material från hela världen. Materialen omfattar i sin tur totalt 10 147 dödsfall i samband med graviditet eller förlossning och 16 274 fall av dödfödsel (stillbirth), det vill säga att fostret dör mellan graviditetsvecka 20 och 28. Därtill ingick 11 294 dödsfall inom 28 dagar efter förlossningen (neonatal death) och 4 983 dödsfall innan barnet fyllt ett år (infant death).

Tittar man på kvinnor med BMI på 20, 25 och 30 noterades 40, 48 respektive 59 fall av dödfödsel per 10 000 graviditeter i respektive BMI-grupp. För dödsfall inom 28 dagar efter förlossningen var siffrorna 20, 21 respektive 24 per 10 000 graviditeter. För sammanslagna dödsfall under både graviditet och förlossning var siffrorna för de tre grupperna 76, 82 respektive 102 per 10 000 graviditeter. För dödsfall före 1 års ålder noteras 33, 37 och 43 dödsfall per 10 000 graviditeter. 

Allra högst risk att barnet ska dö under graviditet och förlossning löper gravt överviktiga kvinnor med ett BMI över 40. Att denna grupp löper ökad risk är dock välkänt sedan tidigare. Det den aktuella studien tillför är att även relativt måttlig viktökning, inom spannet för vad som anses som normalt, är kopplat till ökad risk att barnet ska avlida under graviditet, förlossning eller under året som följer förlossningen. När man utformar riktlinjer och stöd till gravida som vill gå ner i vikt bör man ta hänsyn till dessa uppgifter, skriver författarna.