I Berlin användes speciella strokeambulanser för att korta tiden mellan slaganfall av ischemisk stroke och trombolys. Foto: Fotolia

I JAMA presenteras en tysk studie i vilken man tittat på effekten av en speciell strokeambulans, utrustad med en datortomograf och möjlighet att analysera blodprov (såsom PK/INR och blodglukos) samt teknik för att sända röntgenbilder till sjukhusets radiologer. Med i ambulansen fanns också ett prehospitalt stroketeam med bland annat neurolog och röntgentekniker. Syftet med strokeambulansen är att korta ner tiden från första symtom till undersökning och, om ischemisk stroke diagnostiseras, trombolysbehandling. I studien har man undersökt tiden från larm fram till att trombolys gavs. Studien har bedrivits i en del av Berlin med ett upptagningsområde på 1,3 miljoner människor. Totalt har man undersökt 6 182 misstänkta strokefall under perioden 2011 till 2013. Trombolysbehandling gavs om det inte gått mer än 4,5 timmar från symtomdebut till verifierad diagnos.

Ambulanserna, som går under namnet Stemo (stroke emergency mobile), var tillgängliga endast under vissa veckor. Totalt fick 1 804 patienter transport/behandling med Stemo och 2 969 fick sedvanlig behandling, dvs ambulanstransport och behandling på sjukhus. Stemo-omhändertagande kortade tiden från larm till behandling med 25 minuter jämfört med sedvanlig hantering; mediantiden var 52 minuter.

Under »Stemo-veckorna« fick 33 procent av samtliga patienter med ischemisk stroke trombolysbehandling, jämfört med 21 procent under veckorna då specialambulansen inte fanns i tjänst. Någon ökad förekomst av intracerebrala blödningar hos patienter som fått trombolysbehandling genom Stemo noterades inte. Det viktigaste resultatet, effekten i termer av neurologiska sequelae hos patienterna, återstår emellertid fortfarande att utreda. Likaså kostnadseffektiviteten: en Stemo kostar i storleksordningen 10 miljoner kronor.