I JAMA Psychiatry har en grupp forskare tittat på hur användningen av heroin utvecklats i USA under de senaste 50 åren. Undersökningen innehåller fynd som är högst relevanta även för svenska läkare.

Studien bygger på intervjuer med missbrukare som vårdas på 150 behandlingshem spridda över hela USA. Utifrån resultaten ser man att heroinanvändningen har spridits mellan olika demografiska grupper under de senaste decennierna. På 60-talet var heroinister i genomsnitt bara 16,5 år då de för första gången provade drogen som ofta var den första opiat de kom i kontakt med. Under senare år har debutåldern stigit till 22,9 år, och en klar majoritet (75 procent) har prövat andra former av opiater innan de började med heroin. På 60-talet var de flesta heroinister män bland minoritetsgrupper i storstäder medan missbruket i dag har spridits utanför städerna och blivit vanligt även bland kvinnor.

Många av de tillfrågade missbrukarna uppgav att de ser heroin som ett billigare och mer tillgängligt alternativ till opiater som de tidigare fått förskrivna, såsom Oxycontin. Det är onekligen tänkvärt att 94 procent av tillfrågade heroinister uppgav att de använder heroin för att receptbelagda opiater är dyrare och svårare att få tag på. Hälften av heroinisterna svarade att om de ur »rus-perspektiv« fick välja fritt mellan heroin och receptbelagda opiater, oavsett kostnader, tillgång och juridiska aspekter som straff, skulle de välja receptbelagda opiater.

Författarna ser de senaste decenniernas snabbt ökade förskrivning av opiater som en av de viktigaste anledningarna till att allt fler använder heroin i USA. Att opiater således tycks vara ett viktigt »insteg« i heroinmissbruk är något som läkare som förskriver opiater bör känna till.