Omega 3-fettsyror finns i fet fisk,  bland annat i lax. Foto: Colourbox

I en studie publicerad i Jama Neurology har en grupp amerikanska forskare tittat på en möjlig koppling mellan risk för ALS (amyotrofisk lateral skleros) och Omega 3-fettsyrorna ω-6 and ω-3 PUFA (polyunsaturated fatty acids). Anledningen till att författarna valt att titta på dessa ämnen är att de spelar en känd roll bakom oxidativ stress och inflammation, två processer som tros vara inblandade i sjukdomsutvecklingen av ALS.

Studien omfattar fem olika prospektiva material som slagits samman, innehållande totalt en dryg miljon människor. Deltagarna, som beroende på kohort följts mellan 9 och 24 år,  har bland annat lämnat uppgifter om vilken kost de äter. Av samtliga drabbades 995 av ALS.

När man tittade på de deltagare som befann sig i femtedelen av kohorten med högst ω-3 PUFA och jämförde dessa med den femtedel med lägst värden var risken att drabbas av ALS 34 procent lägre i den förstnämnda gruppen. Nivåerna av ω-6 PUFA var inte kopplat till risk för ALS. Det rör sig om en ren observationsstudie och man kan inte dra några slutsatser om ett eventuellt kausalsamband, bara att det finns ett samband, konstaterar författarna. Studien har fokuserat på insjuknande och inte undersökt om nivån av fettsyrorna kan påverka progressionen av sjukdomen.

I dag finns ingen bot mot ALS. Prevalensen ligger kring 60–90 fall per miljon invånare. I en kommentar till artikeln som presenteras i Jama Neurology beskrivs fynden som intressanta och som »en liten pusselbit«.