Vart tredje fall av Alzheimers sjukdom beror på orsaker som kan förhindras. Det är slutsatsen i en studie som presenteras i tidskriften Lancet Neurology. Författarna som är verksamma vid Cambridgeuniversitetet konstaterar att brist på fysisk aktivitet, rökning, depression och låg utbildning alla hör till riskfaktorer för demenssjukdomen som går att förhindra. Men hur stor risk ger respektive faktor och vilken effekt i termer av minskade sjukdomsfall skulle följa om dessa riskfaktorer kunde reduceras?

Författarna har utgått från publicerade metaanalyser och utifrån dessa beräknat vilken vikt respektive riskfaktor har. Situationen har analyserats I USA, Europa och Storbritannien. Den enskilt viktigaste riskfaktorn för alzheimer som går att förhindra är i Europa, USA och Storbritannien brist på fysisk aktivitet. På global basis är låg utbildning den orsak som bidrar mest till sjukdomen.

Tidigare publicerade studier har indikerat att upp till vartannat fall av alzheimer beror på orsaker som går att förhindra. Att den aktuella studien kommit fram till en lägre andel kan bero på att man rensat för hur olika dessa riskfaktorer påverkar varandra, som att ökad fysisk aktivitet minskar risk för diabetes och fetma. Det faktum att två tredjedelar av antalet fall av sjukdomen inte beror på faktorer som kan förhindras understryker behovet av nya behandlingsmetoder konstaterar författarna.

Ett annat sätt att se på siffrorna är följande: om varje enskild riskfaktor kunde minskas med 10 procent per decennium skulle det på global basis innebära att nio miljoner färre människor drabbades av sjukdomen fram till 2050. Den största riskfaktorn för alzheimer är, kanske inte så förvånande, hög ålder. I takt med stigande medelålder gör detta att alzheimer blir ett större och större problem. Enligt en analys beräknas över 100 miljoner människor ha sjukdomen år 2050 vilket kan jämföras med drygt 30 miljoner som beräknas vara drabbade idag.