Paracetamol hjälper inte mot akut insättande och lågt sittande ryggsmärta, det som i folkmun kallas ryggskott. Så kan man sammanfatta en studie från Australien som presenteras i tidskriften Lancet.

Studien omfattar 1 652 patienter med en medelålder på 45 år, hälften av dem män. Patienterna har behandlats vid 235 olika primärvårdsmottagningar dit samtliga sökt med akut insättande och lågt sittande smärta i ryggen. De lottades till tre grupper. En behandlades med paracetamol i dosen 4 g per dag. En grupp fick ta preparatet vid behov, dock maximalt 4 g per dag. Därtill fanns en obehandlad placebogrupp. Behandlingen pågick i fyra veckor.

Det tog i genomsnitt 17 dagar för värken att försvinna (time to recovery) i de båda behandlingsgrupperna. I placebogruppen tog det 16 dagar. Inte heller när det gäller sekundära effektmått som smärtans intensitet, upplevt handikapp och funktion noterades några tydliga skillnader mellan grupperna.

Slutsatsen blir således att paracetamol inte har någon effekt vid detta smärttillstånd. I dag ges ofta den allmänna rekommendationen att lågt sittande ryggsmärta behandlas med paracetamol, vilken det således finns anledning att se över. Innan riktlinjerna ändras vill dock författarna se att resultaten verifieras i ytterligare en studie.

Studien applåderas på ledarplats i Lancet där man konstaterar att författarna gjort ett omfattande arbete för att klarlägga ett ofta omdebatterat ämne. Författarna efterfrågar också forskning kring varför paracetamol är effektivt vid vissa smärttillstånd, till exempel vid tandutdragning eller postoperativ smärta, medan det däremot inte ger någon effekt vid lågt sittande ryggsmärta.