Författarna har inhämtat data från 80 astronauter som spenderat drygt 4 300 dagar i rymden. Uppgifterna avser perioden 2001 till 2011. Bland annat ingår data från astronauter på den internationella rymdstationen ISS men också från bemannade rymdfärder.

Sömnmediciner visade sig vara mycket vanligt, drygt tre fjärdedelar (78 procent) av astronauterna använde ett sådant preparat minst varannan natt i rymden. I genomsnitt sover en astronaut på uppdrag knappt sex timmar (5,96 timmar) per natt, bara tolv procent av alla »sömnepisoder« i rymden varade mer än sju timmar, enligt studien. Men det var inte bara under uppdragen i rymden som sömnen var påverkad. Studien visar, kanske inte helt oväntat, att under de tre månader som föregick rymdfärden sov astronauterna betydligt mindre än under perioden som följde veckan efter färden. Det var inte ovanligt att astronauter tog sömnmedel »mitt i natten« efter att ha legat sömnlösa ett par timmar då det bara är några få timmar till det är dags att stiga upp, vilket kan leda till att läkemedelet fortfarande har en sederande effekt under de första arbetstimmarna. 

En annan intressant datapunkt är att nätterna innan astronauterna gav sig ut på uppdrag utanför rymdskeppet, vilket är särskilt kritiska moment, var det bara i en procent av fallen som de sov minst åtta timmar. Värt att notera är också att var sjätte gång en astronaut tog sömnmedel tog denne dubbel dos. Dock hade detta inte en tydligt positiv påverkan på vare sig längd eller kvalitet på sömnen.

Sömnbrist och frekvent användande av sömnmedel är naturligtvis allvarligt mot bakgrund av de stora krav på kognitiva förmågor som ställs på människor i rymden. En av studiens författare kommenterade resultaten i amerikanska medier med att vid framtida längre rymdfärder, såsom en bemannad färd till mars, kommer det krävas bättre metoder för att underlätta sömn hos astronauterna.

Bakom studien, som är den hittills största i sitt slag, står bland annat NASA. För den som undrar var zolpidem det klart vanligaste sömnmedlet i rymden.