Skalan som använts kallas Alternate healthy eating index. Mycket frukt och grönsaker, fibrer och hälsosamma fetter ger höga poäng, medan exempelvis transfetter och läsk drar ner poängen. Foto: Fotolia/IBL

Amerikanerna äter överlag dålig mat trots att kosthållningen förbättrats under det senaste decenniet. De socioekonomiska skillnaderna är stora och ökar. Så kan man sammanfatta en studie som presenteras i tidskriften JAMA Internal Medicine, som fått mycket medial uppmärksamhet i USA. Ett nationellt representativt urval med närmare 30 000 vuxna amerikaner har intervjuats avseende kosthållning vid två tidpunkter: 1999 och 2010. Intervjuerna har resulterat i en »kostpoäng« som, om man äter riktigt hälsosamt, maximalt kan uppgå till 110. Skalan som använts kallas Alternate healthy eating index 2010 (AHEI-2010). Mycket frukt och grönsaker, fibrer och hälsosamma fetter ger höga poäng, medan exempelvis transfetter och läsk drar ner poängen. Som utgångspunkt för vad som är dålig kost har man utgått från kost som ökar risken för hjärt–kärlsjukdom, cancer och diabetes.

År 1999 var genomsnittspoängen på kostskalan 39,9, vilket steg till 46,8 poäng vid mätningen 2010. Amerikanerna äter alltså bättre, men fortfarande dåligt. Mer än hälften av förbättringen beror på minskat intag av transfetter. De socioekonomiska skillnaderna visade sig vara stora och ökade dessutom under tidsperioden. Skillnaden i poäng mellan gruppen med hög och gruppen med låg socioekonomisk status var 3,9 vid mätningen 1999 och ökade till 7,8 poäng ett decennium senare. Siffrorna återspeglar ökade socioekonomiska skillnader i USA i kölvattnet efter finanskrisen 2008, skriver författarna. På ledarplats kommenteras artikeln med att detaljerna kring hur kostindexet satts samman naturligtvis kan diskuteras men att resultatet, det vill säga ökade socioekonomiska skillnader i kosthållning, är ett observandum och viktigt att adressera ur ett folkhälsoperspektiv.