I en kommentar till artikeln konstateras att tobaksindustrin i dag inte sällan använder samma strategier i fattiga länder som man gjorde i rika länder för 30–40 år sedan för att sälja sina produkter. Foto: Fotolia

I Lancet Global Health presenteras den hittills största undersökningen som gjorts kring rökning under graviditet i låg- och medelinkomstländer.  Data från 54 länder för tidsperioden 2001 till 2012 har ställts samman.

Studien visar att det är ovanligt att gravida kvinnor röker eller använder någon annan form av tobak. Av samtliga gravida använder bara 2,6 procent tobak i någon form; de flesta av dessa röker. Av alla kvinnor över 15 års ålder i låg- och medelinkomstländer röker 8 procent (för männen är andelen 36 procent), vilket innebär att andelen rökande gravida är mindre än 20 procent av antalet rökande kvinnor generellt.

Stora skillnader noteras mellan enskilda länder. Turkiet sticker ut, där man beräknar att 15 procent av alla gravida använder tobak. I Nepal är andelen 5,9 procent. Tittar man på skillnader mellan världsdelar noteras att 0,6 procent av afrikanska gravida röker, jämfört med 2,6 procent av gravida kvinnor i Sydostasien.

I en kommentar till artikeln konstateras att tobaksindustrin i dag inte sällan använder samma strategier i fattiga länder som man gjorde i rika länder för 30–40 år sedan för att sälja sina produkter. Mot bakgrund av den enorma sjukdomsbörda rökning orsakar är det således viktigt att följa utvecklingen, särskilt i dessa länder.

En allt mindre andel av jordens befolkning röker, men i absoluta tal finns det i dag fler rökare än någonsin, runt en miljard människor, vilket beror på att vi blivit fler invånare på jorden. Hur den globala rökprevalensen utvecklats visades nyligen i en omfattande studie i JAMA, refererad i Läkartidningen.se (2014;111:CP67). Enligt en kommentar till den nu aktuella studien som också presenteras i Lancet Global Health beräknas att tobaksanvändande kommer att resultera i en miljard dödsfall under detta århundrade.