Tillskott av magnesiumsulfat påverkar inte för tidigt födda barns tillväxt, inte heller deras neurologiska eller kognitiva funktioner. Foto: Fotolia/IBL

Kan tillskott av magnesium inför förlossning av underburna barn påverka den kognitiva funktionen hos barnen när de kommer upp i skolåldern? Den frågan har en grupp forskare från Australien och Nya Zeeland ställt i en studie som presenteras i tidskriften JAMA. Undersökningen gjordes vid 16 centrum och omfattade 1 062 gravida kvinnor som, av olika anledningar, födde barn före graviditetsvecka 30. Hälften av kvinnorna gavs intravenöst tillskott av magnesiumsulfat under dygnet som föregick förlossningen.

De gavs först en laddningsdos på 4 g, därefter en underhållsdos på 1 g per timme under maximalt 24 timmar. Därefter noterades bland annat i vilken utsträckning barnen var drabbade av CP-skada, nivån på motorisk funktion och eventuella dödsfall. Senare, när barnen var mellan 6 och 11 år, undersöktes IQ och skolresultat.

Resultatet kan sammanfattas med att det inte förelåg några säkerställda skillnader mellan grupperna. Tillskott av magnesiumsulfat påverkar inte för tidigt födda barns tillväxt, och inte heller deras neurologiska eller kognitiva funktioner, konstaterar författarna. Man såg ingen skillnad vad gäller mortalitet mellan grupperna. Tidigare studier har visat att magnesiumsulfat minskar risken för cerebral pares hos för tidigt födda barn, men det sambandet har man inte kunnat bekräfta i det aktuella materialet.