Resultaten kan sammanfattas med att dieter ger god effekt på vikten, men vilken diet man väljer spelar mindre roll. Foto: Fotolia/IBL

Intresset kring vilken diet som ger bäst utslag på vågen tycks närmast vara oändligt, och vi bombarderas i princip dagligen med nya metoder. Forskningen som ligger till grund för olika påståenden lämnar ofta en hel del att önska. I JAMA presenteras en av de mest omfattande studier som hittills gjorts inom fältet. En grupp forskare har slagit samman data från ett stort antal olika studier kring dieters effekt och gjort en metaanalys. Att JAMA, som betraktas som en av världens mest prestigefyllda medicinska tidskrifter, överhuvudtaget publicerar en studie kring diet och viktnedgång är ovanligt och säger en hel del om undersökningens omfattning. Totalt ingår data från 48 randomiserade studier vilka i sin tur totalt omfattar närmare 7 300 individer med en genomsnittsålder på 46 år, samtliga med ett BMI över 25 – i de flesta material översteg deltagarnas BMI 30. Majoriteten av studierna har undersökt effekten av en diet på ett halvårs sikt, och ett mindre antal material följde deltagarna i ett års tid.

Resultaten kan sammanfattas med att dieter ger god effekt på vikten, men vilken diet man väljer spelar mindre roll. Effekten är nämligen likvärdig. När diet jämfördes med »icke-diet« på sex månaders sikt, fick de med lågkolhydratdiet en viktminskning med i genomsnitt 8,7 kilo, de med en fettsnål diet 8,0 kilo. När man tittade på ett års sikt resulterade både lågkolhydrat- och fettsnål diet i en viktnedgång på 7,3 kilo vardera. Slutsatsen var att bantare bör välja den diet som passar dem bäst. Det viktiga är att man hittar en metod man kan hålla fast vid under lång tid framöver och som inte känns ohållbar efter ett par månader.

Värt att notera är att forskarna endast tittat på effekten av dieten på vikten, och inte på andra parametrar för hälsan.

En genomsnittlig viktnedgång på drygt sju kilo på 6–12 månaders sikt är onekligen imponerande, men då bör man betänka att många deltagare hoppade av under försöken. De som finns med i siffrorna är de som fullföljt, och det kan naturligtvis ha varit de som fick bäst utbyte av bantningsmetoden. Att det trots allt är hur mycket energi man får i sig respektive gör av med som avgör om man går ner i vikt, och inte hur man får i sig energin, lyfts fram i en kommentar till artikeln som presenteras på ledarplats i JAMA under rubriken »A diet by any other name is still about energy«.