Resultaten på gångtestet stämde bra överens med PCS-skalan: en försämring med 20–25 procent i tid på gångtestet innebar en kliniskt relevant försämring på PSC-skalan. Foto: Fotolia/IBL

Testet »Timed 25 foot walk test« innebär att man mäter hur lång tid det tar att gå 25 fot (ungefär 8 meter). I JAMA Neurology konstateras att detta mycket enkla test har ett bra prediktivt värde vid multipel skleros (MS). Författarna har retrospektivt gått igenom data från tre kliniska undersökningar på MS-patienter. Totalt omfattar de tre studierna 2 549 patienter, samtliga mellan 18 och 60 år. Studierna har pågått i 24–30 månader. I alla tre undersökningar har nämnda test ingått. Likaså har symtomen skattats med en mer avancerad skala, Physical component summary (PCS), som omfattar 36 parametrar. Med hjälp av dessa test har utvecklingen av symtom hos patienterna följts under studietiden.

Resultaten på gångtestet stämde bra överens med PCS-skalan: en försämring med 20–25 procent i tid på gångtestet innebar en kliniskt relevant försämring på PCS-skalan. Att patienter med multipel skleros går långsammare om sjukdomen förvärras kan naturligtvis bero på flera olika saker såsom försämrad koordination, minskad muskelstyrka i benen, ökad spasticitet och försämrad balans. Gångtestet ger en sammanlagd bild av detta. Fördelen med testet är att det är så enkelt och går att genomföra på bara några sekunder.

Studien är en så kallad post hoc-analys, vilket innebär att man i efterhand gått igenom data och jämfört två metoder (PCS och 25-fotstestet) för att se om och i så fall i vilken utsträckning dessa överensstämmer.