Studien bygger på försök på möss som fått tillskott i dricksvattnet av olika sötningsmedel, däribland sukralos och aspartam. Foto: Fotolia/IBL

Artificiella sötningsmedel är populära, inte minst i lättprodukter av olika slag. I Nature presenteras en studie som indikerar att de kanske inte är fullt så hälsosamma som man kan tro. Studien har gjorts av forskare i Israel och bygger på försök på möss där man jämfört djur som fått tillskott i dricksvattnet av olika sötningsmedel, däribland sukralos och aspartam. Preparaten gavs i doser som på viktbasis motsvarar vad som är godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA). Det visade sig att djur som fått tillskott av de artificiella sötningsmedlen i högre utsträckning utvecklade glukosintolerans – till och med i jämförelse med djur som drack vatten med vanligt socker. Liknande resultat noterades för samtliga artificiella sötningsmedel.

Författarna tror att de hittat anledningen: de upptäckte att tarmfloran var påverkad hos djuren som fått sötningsmedlen. Denna förändring i tarmfloran normaliserades om djuren gavs antibiotika, och då tycktes också glukosintoleransen klinga av. I ytterligare ett försök »transplanterades« bakterieflora från djur som fått artificiella sötningsmedel till djur som inte fått det. Resultatet blev att blodsockret steg hos de djur som fått tarmflora från djur på »artificiell diet« men som inte själva fått i sig de konstgjorda sötningsmedlen.

Författarna har därtill gjort försök på friska människor utan diabetes med liknande resultat hos ett par av deltagarna som fick sötningsmedlen; de fick ökat blodsocker och rubbad bakterieflora i tarmen. Humanstudien är dock mycket liten vilket gör att det inte går att dra för långtgående slutsatser. Forskarna planerar en betydligt större humanstudie framöver för att se om artificiella sötningsmedel även påverkar människors tarmflora och om detta kan bidra till ökad risk för bland annat diabetes och fetma. De tror att ökad användning av artificiella sötningsmedel kan ha bidragit till den ökade förekomsten av typ 2-diabetes. Mot bakgrund av nuvarande forskningsläge är det än så länge en spekulation.

Anmärkning: Läkartidningen har genom en kommentar (se nedan) blivit uppmärksammad på att sötningsmedlet heter sukralos, det har nu rättats. Tack för påpekandet. /red.