Djup hjärnstimulering (deep brain stimulation) innebär att man opererar in elektroder i hjärnan för att stimulera specifika områden. Metoden används bland annat vid Parkinsons sjukdom, ofta för patienter som inte svarar på farmakologisk behandling, och har fått mycket uppmärksamhet under senare år. Själva ingreppet är inte riskfritt då det kan leda till infektioner och blödningar. Det har hävdats att man på grund av komplikationsrisken bör vara särskilt försiktig med att använda metoden för äldre patienter. I flera studier har man därför helt enkelt valt att exkludera patienter över 65 års ålder. Nu visar det sig att de farhågorna är överdrivna, enligt en studie som presenteras i tidskriften JAMA Neurology.

En grupp amerikanska forskare har ställt samman data från flera olika studier utförda under perioden 2000 till 2009. Dessa omfattar totalt 1 757 patienter med Parkinsons sjukdom som behandlats med djup hjärnstimulering. Det forskarna tittat på är förekomst av komplikationer inom 90 dagar efter att elektroderna opererats in. Det visade sig att 132 av de 1 757 patienterna (vilket motsvarar 7,5 procent) drabbades av en komplikation av något slag, däribland pneumoni (2,3 av de 7,5 procenten), sårinfektion (3,6 procent) och blödning (1,4 procent). I materialen fanns det totalt 582 individer som var över 65 år och 123 individer som var över 75 år när de opererades.

Det visade sig att det inte var vanligare att dessa drabbades av komplikationer jämfört med yngre patienter. Visserligen noterades en ökad risk för äldre att drabbas av pneumoni, men ser man till den sammanlagda biverkningsrisken syntes inga skillnader kopplade till ålder. Parkinson är en relativt vanlig neurologisk sjukdom och många drabbade är som bekant äldre. Att utesluta dessa från behandling med djup hjärnstimulering, en potentiellt effektiv metod, är inte motiverat, sammanfattar författarna resultaten.