Författarna sammanfattar studien med att det inte finns något stöd för akupunktur vid knäsmärta hos individer över 50 års ålder. Foto: Fotolia /IBL

I JAMA, Journal of the American Medical Association, har en grupp forskare undersökt effekten av akupunktur vid knäsmärta. Slutsatsen är tydlig: det ger ingen effekt. Studien omfattar 282 patienter från Australien över 50 år med moderat till svår knäsmärta som lottats till fyra grupper:

  • en grupp som gavs behandling med akupunktur med nål
  • en grupp som fick akupunktur med laser
  • två grupper som fick så kallad skenakupunktur med nål respektive laser, vilket innebär att man trycker på andra ställen alternativt inte lika hårt som vid vanlig akupunktur.

Skenakupunktur används för att kontrollera placeboeffekt vid akupunkturbehandling. Akupunktur och skenakupunktur gavs vid 8–12 tillfällen om vardera 20 minuter under totalt tolv veckor. Individerna som gav akupunktur var erfarna och hade i genomsnitt arbetat 20 år med detta. En femte grupp fick inte någon behandling alls – de visste för övrigt inte att de ingick i en studie förrän efteråt.

Författarna har före behandling samt efter tolv veckor låtit patienterna gradera sin knäsmärta på en tiogradig skala, där noll poäng är total smärtfrihet och tio är värsta tänkbara smärta.

Resultaten kan sammanfattas med att det inte fanns några skillnader mellan akupunktur och skenakupunktur efter tolv veckor – vare sig om det gjordes med nål eller laser. Däremot såg man en blygsam skillnad till fördel för akupunktur jämfört med gruppen som inte fick någon behandling alls efter tolv veckor (men inte efter ett år). Detta indikerar således en placebo-effekt. Författarna sammanfattar studien med att det inte finns något stöd för akupunktur vid knäsmärta hos individer över 50 års ålder.