Ibland är det svårt att differentiera mellan bipolär sjukdom och schizofreni i den kliniska vardagen. Och det är inte bara kliniskt som gränsdragningen kan vara svår. Att det även finns genetisk överlappning mellan schizofreni och bipolär sjukdom är välkänt. I JAMA Psychiatry presenteras en studie där en grupp forskare från Harvarduniversitetet visar på morfologiska likheter i frontalloben mellan bipolär sjukdom och schizofreni. Studien bygger på hjärnvävnad från dorsolaterala prefrontala kortex från 42 avlidna individer. Av dessa hade 14 fått diagnosen schizofreni och 9 bipolär sjukdom; resterande 19 var kontroller som inte haft någon av dessa sjukdomar. Forskarna har analyserat vävnaden från frontalloben mikroskopiskt, och bland annat tittat på dendritutskotten, de trädliknande utskott från nervcellerna som fungerar som »mottagardel« till och från andra neuron. Författarna har analyserat antalet utskott per dendrit, hur långa dendriterna var och deras densitet.

Det visade sig att antalet utskott per dendrit var lägre hos individer med bipolär sjukdom och schizofreni. Dendriterna var dessutom kortare hos både schizofrena och bipolära jämfört med kontrollerna. Författarna såg därtill att densiteten av dendriter var lägre, särskilt hos bipolära, jämfört med kontroller. Att densiteten är lägre i delar av frontalloben hos schizofrena var känt sedan tidigare, men ett liknande mönster kan ses även hos bipolära. Det tycks med andra ord finnas morfologiska likheter mellan de både tillstånden, vilket skulle kunna indikera en – i alla fall delvis – gemensam patofysiologi. Studien är naturligtvis liten, särskilt mot bakgrund av de jättelika material som publicerats kring genetiska faktorer bakom de båda sjukdomarna. Resultaten måste verifieras i större undersökningar.