Flera psykiatriska mediciner påverkar noradrenalintransportören och därmed halterna av noradrenalin (molekylen på bilden) i synapsen.

ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, omfattar dysreglering av både dopaminerg och noradrenerg transmission. I JAMA Psychiatry har en grupp forskare från Österrike och USA tittat på vilken roll den så kallade noradrenalintransportören (NET) spelar. NET är ett protein som återupptar noradrenalin från synapsen och som därigenom reglerar hur mycket noradrenalin som finns i synapsen. Flera psykiatriska mediciner, och även droger som amfetamin, påverkar NET och därmed halterna av noradrenalin. Ett exempel är atomoxetin (säljs bland annat under varunamnet Strattera), som används vid ADHD och som påverkar främst noradrenerg transmission, bland annat genom NET.                                                            

I studien har författarna undersökt 22 individer med ADHD med en genomsnittsålder på 31 år som inte medicinerades. De hade vid sidan av ADHD ingen annan psykiatrisk diagnos. Som kontroller har man haft en grupp jämnåriga utan ADHD. Samtliga individer har undersökts i PET-kamera och författarna har tittat på tätheten av noradrenalintransportörer i olika regioner i hjärnan som potentiellt skulle kunna vara viktiga för ADHD, däribland hippocampus.

Resultatet är enkelt att sammanfatta: man såg inte några skillnader beträffande vare sig mängd eller distribution av noradrenalintransportören mellan ADHD-patienterna och kontrollerna. Däremot fanns ett samband mellan mängden NET och ålder, med minskad tillgänglighet för NET hos äldre – både patienter och kontroller.

Det är viktigt att poängtera att studien inte innebär att rubbad noradrenerg tranmission inte är en central mekanism bakom ADHD. Det författarna undersökt är endast en, om än viktig, molekylär aspekt av transmittorns omsättning. Att noradrenalin har en viktig roll i patogenesen bakom ADHD inser man om inte annat av effekten av preparat som metylfenidat. Dessa påverkar som bekant noradrenalin och har en väldokumenterad effekt vid ADHD.