En uppfinning som bygger på nanoteknik och leder tankarna till dialys spås kunna en bli livräddande behandling vid sepsis. Forskare vid Wyss Institute of Inspired Engineering, med anknytning till Harvard-universitetet i USA, har konstruerat en apparat som renar blodet från bakterier, svamp och toxiner genom att fungera som en extern mjälte.

»Bio-mjälten«, som apparaturen har döpts till, finns utanför kroppen och innehåller magneter. Magnetiska pärlor i nanostorlek med hölje av ett modifierat blodprotein från människa – mannosbindande lektin – blandas med det infekterade blodet och binder till ett brett spektrum av patogener och toxiner. Vid blodets passage genom »bio-mjälten« drar magneterna till sig nanopärlorna med de infångade mikroberna, utan att aktivera några koagulationsfaktorer, och det renade blodet kan ledas tillbaka i kroppen.  

I likhet med en riktig mjälte fungerar »bio-mjälten« kontinuerligt och utan att behöva identifiera det patogen som orsakar infektionen. Detta är viktigt för terapin eftersom bakterier som orsakar sepsis är ofta multiresistenta och förökar sig okontrollerat.

Försök med »bio-mjälten« i djurmodeller redovisas i Nature Medicine. Hos levande råttor som infekterats med Staphylococcus aureus eller Escherichia coli kunde 90 procent av bakteriemängden avlägsnas ur blodet, med gynnsam påverkan på både immuncellaktiviteten och nivåerna av inflammatoriska cytokiner. Hos råttor som infekterats med en dödlig dos LPS-endotoxin kunde en påtaglig förbättring av överlevnaden konstateras vid behandling med »bio-mjälten«. Efter fem timmars behandling levde 90 procent av individerna i behandlingsgruppen jämfört med 14 procent bland kontrollerna.

Preliminära test in vitro med humant helblod visar också att »bio-mjälten« kan avlägsna såväl gramnegativa som grampositiva bakterier, liksom svamp och endotoxiner. Det återstår dock många år av test på större däggdjur och människa innan den nya metoden kan bli godkänd för klinisk användning, konstaterar forskarna.