Snabbtest i form av blodprov bidrar till att minska onödig förskrivning av antibiotika i primärvården, enligt en översikt publicerad i Cochranebiblioteket. Patienter som söker på vårdcentralen har ofta symtom på infektion i luftvägarna. Cochrane-översikten visar att läkare som bekräftar eller utesluter bakteriell genes till infektionerna genom att testa med avseende på biomarkören C-reaktivt protein (CRP) minskar sin förskrivning av antibiotika.

Cochrane-forskarna analyserade evidens från sex randomiserade kliniska studier som undersökte sambanden mellan användning av CRP-prov och antibiotikaförskrivning. Studierna omfattade totalt 3 284 individer, de flesta vuxna. Omkring hälften av deltagarna (1 685 personer) testades med s k kapillärt CRP i samband med läkarundersökningen på vårdcentralen, medan den andra gruppen (1 599 personer) fick sin diagnos utan att ha genomgått test. Det visade sig att 631 personer i den förra gruppen ordinerades antibiotika jämfört med 785 personer i den andra gruppen.

Slutsatsen i metagranskningen är att antibiotikaförskrivningen i primärvården kan minska om patienter vid den vanliga läkarundersökningen också får ta CRP-prov. Den minskade antibiotikaförskrivningen tycks inte ha påverkat den tid det tog för patienterna att tillfriskna. Däremot noterades i en studie enstaka fall av sjukhusinläggningar i den CRP-testade gruppen.