Transuretralt resektionssyndrom var länge en fruktad komplikation inom endoskopisk urologisk och gynekologisk kirurgi. Den berodde på att spolvätskan som användes för att vidga operationsområdet och skapa fri sikt accidentellt läckte in i kroppen via instrumentellt öppnade venösa blodkärl eller perforationer. Absorption av mer än 1 liter vätska, vilket skedde vid 5–10 procent av operationerna, ökade statistiskt risken för att drabbas av biverkningar.

På senare år har dock tekniken moderniserats så att endoskopiska resektioner kan utföras i ett bad av 0,9 procent koksalt. Förr användes elektrolytfria spolvätskor såsom glycin, mannitol eller sorbitol. Koksalt ger inte upphov till hyponatremi, och därför har tron spritts att resektionssyndromet försvunnit. Snabb absorption av stora mängder koksalt kan dock också ge upphov till biverkningar, även om de inte är lika väl kända.

I en undersökning från Schweiz användes etanolmetoden, som utvecklades i Sverige på 1980-talet, för att kvantifiera absorption under högenergilaser-vaporisering av prostatakörteln [1]. Av 50 patienter förekom absorption hos 44 procent. Volymen uppgick till 725 ml (variationsvidd 138– 452 ml), och 10 patienter absorberade mer än 1 liter koksalt. Två patienter med absorption fick biverkningar i form av dyspné och låg syremättnad. En patient blev medvetandesänkt i slutet av kirurgin (absorption 2,5 liter).

I en studie från Kina jämfördes absorption av koksalt med etanolmetoden hos 60 patienter som genomgick transuretral resektion eller enukleation av prostatakörteln. Den genomsnittliga absorptionen med båda metoderna uppgick till 900 ml, men några biverkningar rapporterades inte [2].

Dessa studier visar att absorption av betydande mängder vätska förekommer även med koksaltspolning. Även om resektionssyndromet troligtvis blivit lindrigare utgör frånvaron av hyponatremi att det blivit svårare än förr att koppla symtom och besvär till just absorption. Biverkningar av koksalt kan därför lättare missuppfattas och tros vara orsakade av andra faktorer såsom hög ålder, sjukdom eller medicinering.