Long Beach, södra Kalifornien. Foto: Lunamarina/Fotolia/IBL

I södra Kalifornien har det länge funnits stora problem med luftföroreningar. De senaste 10–15 åren har stora ansträngningar gjorts för att få bukt med dessa, vilket resulterat i dramatiskt sänkta föroreningsnivåer. Nu visar en studie som presenteras i New England Journal of Medicine att ansträngningarna också tycks ha givit frukt i form av förbättrad lungfunktion bland delstatens barn och ungdomar.

Författarna har mätt lungfunktionen hos 2 120 barn och ungdomar vid tre tillfällen, 1994–1998, 1997–2001 och 2007–2011. Undersökningarna har gjorts på flera ställen i Kalifornien, både vid kusten och inne i landet. Barnen/ungdomarna var i genomsnitt 11 till 15 år beroende på undersökningstillfälle.

Känt sedan tidigare är att nivåerna av luftföroreningar sjönk under 1990- och 2000-talen. Studien visar att lungfunktionen, både FEV (forcerad expiratorisk volym) och FVC (forcerad vitalkapacitet), under samma period har ökat signifikant hos både pojkar och flickor. Ökningen noterades både hos barn med och utan astma. Intressant nog har andelen barn med kliniskt låg FEV1 (vilket är mindre än 80 procent av förväntat värde) sjunkit från 7,9 procent vid den första mätningen på 1990-talet till 6,3 procent i den andra och 3,6 procent i den mätning som gjordes 2007–2010.

Åren kring puberteten är viktiga för lungornas utveckling, och en bra lungfunktion i tonåren utgör ett skydd mot respiratoriska sjukdomar längre fram i livet. Den aktuella studien är den första där man faktiskt kunnat visa att sänkta föroreningsnivåer leder till förbättrad lungkapacitet hos unga – onekligen data som är relevanta att känna till för politiska beslutsfattare.