Många av studierna, som undersökt miljöfaktorer av betydelse för uppkomsten av MS, kan ifrågasättas, enligt författarna bakom genomgången. Bland faktorerna i studierna finns utsläpp och miljögifter, trauman, rökning och vaccination. De faktorer där det finns starkast evidens för att de faktiskt påverkar risken för MS är rökning, infektiös mononukleos och en markör för Epstein–Barr-viruset. 

Bild: Geografika/Fotolia/IBL

Den neurologiska sjukdomen multipel skleros (MS) tros orsakas av en kombination av genetiska faktorer och miljöfaktorer. Men vilka faktorer i miljön bidrar egentligen, och vilka slutsatser kan man dra av den forskning som hittills gjorts? De frågorna har en grupp forskare från Grekland, Storbritannien och USA försökt svara på i en artikel som presenteras i tidskriften Lancet Neurology. Författarna har gått igenom 44 metaanalyser, vilka i sin tur omfattar 416 olika studier, kring miljöfaktorer bakom MS. Till faktorerna som analyserats i studierna avseende eventuell roll för uppkomsten av MS hör bland annat utsläpp och miljögifter, trauman, rökning och vaccination.

Författarna drar emellertid slutsatsen att resultaten av många av de studier som gjorts kan ifrågasättas och efterfrågar ny forskning inom fältet. Finns det då några miljöfaktorer som trots allt kan anses ha bra stöd i den forskning som undersökts? Det gör det, menar författarna. Rökning, infektiös mononukleos och en markör för Epstein–Barr-viruset är de faktorer där det finns starkast evidens för att de faktiskt påverkar risken för sjukdomen. 

I en kommentar till artikeln, som även den presenteras i Lancet Neurology, konstateras att vi sett stora landvinningar inom MS-området under senare år. Både vad gäller tillskott till den farmakologiska arsenalen och kunskapen om genetiken bakom sjukdomen. Vilka miljöfaktorer som bidrar till MS vet vi däremot fortfarande ganska lite om.