Statyn »David« av Michelangelo i Florens. Frank/Fotolia/IBL

En färsk metaanalys presenterar för första gången vetenskapliga referensvärden för vad som är att betrakta som »normal« längd och omkrets på penis. Rönen, som tagits fram av forskare vid bland annat King’s College Hospital i London, publiceras i BJU International.

Målsättningen med rapporten är att hjälpa läkare som konfronteras med manliga patienters oro för negativt avvikande dimensioner på sina könsorgan. Studien kan också vara till hjälp när det gäller att undersöka eventuella samband mellan penisstorlek och problem med kondomer, enligt forskarna.

En genomgång av tillgänglig facklitteratur identifierade 17 studier omfattande totalt 15 521 män, vilkas penismått registrerats av vårdpersonal genom »standardförfarande«. Utvärderingen av referensstudierna, som inbegrep »alla åldrar och raser«, bestämde genomsnittslängden på en slak penis till 9,16 cm och på en slak men sträckt penis till 13,24 cm. Genomsnittslängden på en erigerad penis belöpte sig till 13,12 cm. Genomsnittsvärdet för omkretsen på penis i slakt tillstånd var 9,31 cm, medan den erigerade genomsnittsomkretsen var 11,66 cm. Forskarna noterade en liten korrelation mellan erigerad längd och kroppslängd.

– Vi tror att våra grafer kan hjälpa doktorer att lugna många av sina manliga patienter med beskedet att deras penismått håller sig inom det normala spannet, kommenterar David Veale, en av författarna till artikeln, i ett pressmeddelande.

David Veale och hans kollegor tänker också använda resultaten för att analysera eventuella avvikelser mellan de värden som männen själva tror att de bör ha och de faktiska värdena.