Hjärtkomplikationer i samband med kirurgi är vanliga men svåra att förutse, och kliniska riskindex underskattar risken för komplikationer. DT-angiografi är en icke-invasiv radiologisk metod för att bedöma utbredningen av plack och stenoser i hjärtats kranskärl. En prospektiv kohortstudie har genomförts för att avgöra om DT-angiografi förbättrar värderingen av perioperativ risk.

Från åtta länder ingick 955 patienter med känd, eller med risk för, aterosklerotisk sjukdom. Patienterna var minst 45 år gamla och skulle genomgå icke-hjärtrelaterad kirurgi. DT-angiografi genomfördes preoperativt.

Utfallsmåttet var hjärtinfarkt inom 30 dagar efter kirurgi, vilket drabbade 74 patienter (8 procent). Bland dessa noterades utbredd obstruktiv bild på preoperativ DT-angiografi hos 31 procent, obstruktiv bild hos 41 procent och icke-obstruktiv bild hos 24 procent. Hos 4 procent var DT-angiografi helt normal.

Förmågan att korrekt klassificera risken för hjärtinfarkt som låg, <5 procent, mellan, 5–15 procent, eller hög, >15 procent, jämfördes mellan kliniskt riskindex och DT-angiografi. När information från DT-angiografi lades till det kliniska riskverktyget omklassificerades 17 patienter, som utvecklade perioperativ hjärtinfarkt, korrekt till en högre riskgrupp. Dock omklassificerades också 98 patienter som inte utvecklade utfallsmåttet inkorrekt till en högre riskgrupp.

DT-angiografi kan således hitta fler individer med hög risk för hjärtinfarkt i samband med kirurgi, men till priset av att flera individer bedöms ha en falskt hög risk. Studien visar också att hjärtinfarkt i samband med kirurgi kan ske oavsett vad den preoperativa DT-angiografin visar.