Ebolavirus.

Bild: Giovanni Cancemi/Fotolia/IBL

I dag finns inget ebolavaccin godkänt för användning hos människor men utveckling av flera sådana pågår, och det arbetet har naturligtvis påskyndats som följd av det aktuella utbrottet i Västafrika. Ett par av de vacciner som utvecklas befinner sig för närvarande i klinisk fas, det vill säga prövning på människa. I New England Journal of Medicine presenteras nu fas 1-data för ett av dessa vacciner, med namnet rVSV-ZEBOV. ZEBOV står för Zaire ebolavirus, vilket innebär att vaccinet riktas mot virusstammen som ursprungligen kommer från Zaire. Vaccinet uttrycker ett glykoprotein från viruset för att på så sätt skapa ett immunsvar om kroppen exponeras för det. Den nu aktuella studien omfattar 158 friska individer, i både Afrika och Europa, som behandlats med vaccinet vid ett tillfälle. Antikroppssvar noterades hos samtliga behandlade inom fyra veckor. Vaccinet gavs i flera doser, och svaret var större i den högsta dosen. Om antikroppssvaret faktiskt innebär att individen är skyddad mot ebola återstår att visa.

Biverkningar var vanligt. Feber drabbade var tredje (35 procent) behandlad. En klinisk studie med vaccinet som bedrevs i Schweiz avbröts kort i fjol på grund av att flera behandlade drabbats av ledvärk, men återupptogs snabbt då detta inte ansågs som ett tillräckligt allvarligt skäl för att avbryta undersökningen. Data som nu presenteras visar att 22 procent av de behandlade i den schweiziska delstudien drabbades av artrit. Ledvärken klingade av efter i genomsnitt 8 dagar. Syftet med fas 1-studier är normalt att analysera om ett preparat är säkert, inte primärt att studera dess effektivitet (vilket undersöks i fas 2 och 3). Det aktuella vaccinet kommer, om det godkänns, sannolikt att spela begränsad roll i den aktuella ebolaepidemin, men sjukdomen kan naturligtvis komma att blossa upp igen i framtiden och ett vaccin kan i ett sådant läge komma att vara mycket viktigt. I januari i år presenterades ytterligare en fas 1-studie i New England Journal of Medicine för ett annat ebolavaccin.