Lumbal spinal stenos är en av de vanligaste orsakerna till operation i ryggen hos patienter över 60 år.
Illustration: Science Photo Library/IBL

Autoreferat. Lumbal spinal stenos är en av de vanligaste orsakerna till operation i ryggen hos patienter över 60 år. De senaste åren har minimalinvasiva dekompressioner vunnit terräng jämfört med den traditionella operationsmetoden (laminektomi). I en jämförande studie publicerad i BMJ visar vi att patienter som opererats med mikrokirurgisk dekompression upplever samma förbättring som laminektomigruppen vid ett års uppföljning.

Studien som är gjord på data ur NORspine (det norska nationella kvalitetsregistret för ryggkirurgi) är ett exempel på jämförande effektforskning. 885 opererade patienter från 34 olika avdelningar uppfyllde inklusionskriterierna (central spinal stenos opererad på nivå 1 eller 2 med laminektomi eller minimal invasiv dekompression, inte tidigare lumbalt opererad, inga ledsagande diagnoser som prolaps, olistes eller skolios och ingen diskektomi som led i dekompressionen). Patienterna fyllde i ett frågeschema preoperativt och efter 3 och 12 månader.

Resultaten var mycket bra i båda grupperna med stor förbättring av ryggspecifik funktion, enligt Oswestry disability index (ODI) poängskillnad 17,79 (95 procents konfidensintervall [KI] 16,47–19,11; P < 0,001) i vardagliga aktiviteter och hälsorelaterad livskvalitet (i EQ-5D-index) förbättring från 0,38 till 0,67 (P < 0,001). Studien visar att patienter som behandlats med mikrokirurgisk dekompression upplevde samma förbättring som laminektomigruppen efter ett år (skillnad ODI-poäng 1,3; 95 procents KI −1,36–3,92; P<0,001). Det var inga skillnader i komplikationer mellan de två metoderna efter matchning (laminektomi 14,6 procent vs minimalinvasiv dekompression 10,6 procent; P = 0,23) och mycket få allvarliga komplikationer.

Under senare år har operationsmetoder med minimala incisioner och bevarande av normala anatomiska strukturer blivit allt vanligare inom neurokirurgin. Fördelen med dessa nya minimalinvasiva metoder är mindre sårsmärta efter operation och att patienten kan mobiliseras och skrivas ut från sjukhuset tidigare. På detta sätt kan fler patienter behandlas på kortare tid. De nya operationsmetoderna har dock tagits i bruk trots innan man ordentligt utvärderat huruvida resultaten är lika goda som med traditionell laminektomi. Den aktuella studien bidrar därför med viktig information och talar för fortsatt användning av minimalinvasiva ingrepp vid lumbal spinal stenos.