Att minska rökningen i Kina skulle kunna spara miljontals liv. Foto: Colourbox.

I dag beräknas att över 300 miljoner män i Kina röker, fler än i något annat land på jorden. I Lancet Global Health presenteras en studie i vilken man räknat på vilka effekter höjd kinesisk tobaksskatt skulle få.

Kinas enorma problem med rökning gäller främst männen.  Mer än hälften (53 procent) av alla vuxna kinesiska män röker – jämfört med bara 2 procent av kvinnorna. I dag beräknas att rökning leder till en miljon dödsfall per år i Kina, men siffran befaras öka dramatiskt kommande decennier och spås för år 2050 landa på tre miljoner.

Författarna beräknar att om skatten innebär att slutpriset på cigaretter för konsumenterna ökar med 50 procent skulle det leda till att 231 miljoner levnadsår skulle räddas de kommande 50 åren. Dessutom skulle statens skatteintäkter öka med mer än 6 000 miljarder kronor (700 miljarder dollar).

I Kina görs stora folkhälsosatsningar just nu, många med fokus på att minska skillnader i tillgång på vård mellan olika socioekonomiska grupper. Att öka tobaksskatten är något som ligger i linje med detta. Med tanke på att ett statligt ägt bolag (China National Tobacco Corporation) producerar 98 procent av alla cigaretter som säljs i landet är en kontrollerad prisjustering uppåt till följd av ökad beskattning inte omöjlig att uppnå om kinesiska myndigheter väl bestämmer sig för det.  

I en kommentar till artikeln under rubriken »Death and taxes«, som även den presenteras i Lancet Global Health, konstateras att Kina bör lära av Brasilien. Trots att Brasilien är den tredje största producenten av tobaksprodukter i världen har man fått bukt med situationen på hemmaplan genom att höja tobaksskatterna med nästan 50 procent under perioden 2006 till 2013. Detta har fått en dramatisk effekt; bland annat beräknas att antalet rökare minskat med 20 procent under samma period.