Tillfredsställelsen när man spelar onlinespel är kopplad till stimulering av HPA-axeln, enligt artikelförfattarna.

Foto: Colourbox

En man i 30-årsåldern sökte för kronisk värk och nedsatt rörlighet i tummen. Innan symtomen uppträdde hade mannen spelat dataspel på sin smarttelefon hela dagarna i 6–8 veckor. Ingen annan orsak kunde förklara besvären, enligt en fallbeskrivning i JAMA Internal Medicine. Diagnosen, ruptur i tummens långa sträcksena (extensor pollicis longus) fastställdes med MR-undersökning och kunde vid operation ses i senan mellan metakarpofalangealled och handled.

Skadan var i vänsterhanden, trots att mannen var högerhänt. Han hade spelat med vänster hand för att kunna göra andra saker under tiden med sin högra. Mannen sa sig inte ha upplevt någon smärta under tiden han spelade.

Artikelförfattarna skriver att det finns studier som visat att det rus som spelandet ger är kopplat till stimulering av HPA-axeln (hypotalamus–hypofys–binjure-axeln) och att dataspelande kan minska smärta. De spekulerar i om det var aktiviteten i HPA-axeln och den rent visuella distraktionen som gjorde att deras patient inte hade ont av skadan när han spelade.

Det vore intressant med ytterligare forskning om huruvida dataspel kan spela en klinisk roll i smärtlindring, tycker artikelförfattarna. Samtidigt skriver de att fallet väcker frågor om överdrivet bruk, missbruk och beroende och hänvisar till redaktören för American Journal of Psychiatry som framfört att »onlinespelstörning«, internet gaming disorder, borde studeras mer och inkluderas i DSM-5.