Läkare på St Mary’s Hospital i Lacor, Gulu, Uganda. Foto: Mauro Fermariello/Science Photo Library/IBL

Var femte kirurg, anestesiolog eller obstetriker i höginkomstländer har utländsk läkarexamen, varav två tredjedelar kommer från ett låg- eller medelinkomstland. Det framgick av en nyligen publicerad studie i Lancet Global Health [1]. 

I dag saknar de flesta människor tillgång till kirurgisk sjukvård, och bristen på kirurgisk vårdpersonal är den begränsande faktorn i många delar av världen. Läkarbristen förvärras av att högutbildad arbetskraft från låg- och medelinkomstländer i stor utsträckning söker sig utomlands. Omfattningen har nu undersökts som en del av Lancet Commission on Global Surgery.

Studien inkluderade 14 höginkomstländer, såsom Australien, Kanada, Storbritannien, Sverige, och USA. Av totalt 295 477 kirurger, anestesiologer och obstetriker i dessa länder hade 53 428 (18,1 procent) en utländsk läkarexamen, varav 35 481 (66,4 procent) kom från ett låg- eller medelinkomstland. Hälften (49,9 procent) av dessa kom i sin tur från ett land i akut behov av sjukvårdspersonal, enligt Världshälsoorganisationens definition, och två tredjedelar (67,9 procent) kom från ett land med kritisk brist på kirurgisk personal [2].

Internationella utbyten möjliggör professionell utveckling i låg- och medelinkomstländer, men studien indikerar att höginkomstländer har ett ansvar att dimensionera sin egen utbildning av kirurgisk arbetskraft så att man i framtiden inte medvetet gör sig beroende av rekrytering från fattigare länder.