Datortomografi av hjärnan i fallbeskrivningen utan kontrast med blödningen parietalt höger.

Autoreferat. Vi rapporterade förra året i Läkartidningen om kosttillskottet Jacked Power (MMSPORTS) som misstänkt orsak till hjärnblödning hos en tidigare frisk 53-årig kvinna utan riskfaktorer för stroke [1]. I innehållsförteckningen fanns bland annat de amfetaminlika substanserna β-fenetylamin och N,N-dimetylfenetylamin samt en mycket hög dos koffein. Efter rapporten analyserade vi pulvret i samarbete med amerikanska och holländska forskare. Analysen visade innehåll av amfetamin-isomeren β-metylfenetylamin (BMPEA) i en mycket hög dos och har nu publicerats i Annals of Internal Medicine [2]. BMPEA fanns inte med i innehållsförteckningen och var den enda olistade substansen som hittades. Innehållet bekräftades med ytterligare specifik analys för BMPEA där dosen visade sig vara 290 mg per serveringsdos på 13 g pulver.

Hjärnblödningen hos kvinnan i vår fallbeskrivning orsakades sannolikt av träning i kombination med amfetamin-isomeren. Amfetamin har tidigare kunnat påvisas som orsak till hjärnblödning, och amfetaminlika substanser i kombination med träning har i tidigare fallrapporter identifierats som orsak till hjärnblödning. BMPEA tillverkades först på 1930-talet som en potentiell ersättare till amfetamin, och i djurförsök visades att ämnet ökar blodtryck och puls, men effekterna hos människor är dåligt studerade. Sambandet mellan kosttillskottet och hjärnblödningen kategoriseras som sannolikt enligt WHO:s terminologi för biverkningar.

Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) varnade i april 2015 för att BMPEA kan hittas i många prestationshöjande kosttillskott. Tillverkare uppmanades då att sluta distribuera produkterna eftersom BMPEA är en syntetiskt framställd substans som inte kan återfinnas i de växter som vissa tillverkare hänvisar till i innehållsförteckningen.

Nuvarande lagstiftning utan krav på kontroll och godkännande av kosttillskott ger tillverkarna stor frihet att distribuera produkter med substanser eller kombinationer av substanser där effekten hos människor är okänd. Det aktuella fallet visar dessutom att man inte alltid kan lita på innehållsförteckningen. Amerikanska FDA och svenska Livsmedelsverket informerades om fyndet direkt när analysen var klar. Det får anses alarmerande att man i ett kosttillskott kan hitta en mycket hög dos av en syntetiskt framställd amfetamin-isomer vars förekomst konsumenten är helt ovetande om.